Έρευνα δείχνει πως το 35% των gamers έχει τουλάχιστον μια ενεργή συνδρομή σε υπηρεσία*

“;