Ανακοινώθηκε και έρχεται σύντομα σε κονσόλες το In Rays of the Light (trailer)*

“;