Δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε τα PS5 games από τον SSD σε εξωτερικό δίσκο