Διαθέσιμος ο Chrome 88 με βελτιώσεις στα των κωδικών και καρτέλα αναζήτησης