Διαφορετικού τύπου ανεμιστήρα έχουν κάποιες κονσόλες PS5, μικρές διαφορές στο θόρυβο (εικόνα)