Επιβεβαιώθηκε η καθυστέρηση κυκλοφορίας στα Twelve Minutes, The Artful Escape, Last Stop";