Επιλογή για transgender χαρακτήρα θα δίνει το Hogwarts Legacy*

“;