Η αλυσίδα GAME αναλαμβάνει δράσεις για να αντιμετωπίσει τους scalpers του PS5