Η EA πλησιάζει στην αγορά 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων Codemasters

Η EA πλησιάζει στην αγορά 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων CodemastersΗ EA πλησίασε πιο κοντά στην αγορά της Codemasters αφού οι μέτοχοι της τελευταίας ενέκριναν την εξαγορά. Από τους 76 μετόχους, 63 ενέκριναν προσφορά 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της EA. Όσοι ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας κατέχουν λίγο λιγότερο από το 99% του συνολικού αποθέματος Codemasters …[via]