Κανένα παιχνίδι δεν θα μπορεί να πωλείται πλέον κάτω από $1,99 στο Nintendo Switch eShop