Κι όμως, θα μπορείτε να περάσετε F-15 Jet Fighters στο Microsoft Flight Simulator! (video)