Οι διοργανωτές της IFA εκτιμούν πως η IFA 2021 θα είναι κανονική με παρουσία κοινού