Παράνοια: H ΕΑ βάζει in-game διαφημίσεις στο UFC 4, ο κόσμος αντιδρά, η εταιρεία τις αφαιρεί
*

“;