Στα 32Gbps το bandwidth του HDMI 2.1 στο PS5, στα 40Gbps στο Xbox Series X (video)";