Τέλος στην end to end κρυπτογράφηση στις συνομιλίες μας;


Η Ευρώπη βρίσκεται συχνά μπροστά στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, με νόμους σαν τον GDPR. Αλλά φαίνεται ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπονομεύσει αυτήν την προσπάθεια, απλά με μια κίνηση να ακυρώσει την end to end κρυπτογράφηση στις καθημερινές μας συνομιλίες.

Σύμφωνα με προσχέδιο της νέας νομοθεσίας, στόχος είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ μάλιστα οι πρόσφατες επιθέσεις στη Βιέννη χρησιμοποιούνται ως πάτημα για να δικαιολογηθεί ένας τέτοιος νόμος. Συγκεκριμένα, θα επιβληθεί στις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν E2E κρυπτογράφηση για να δημιουργήσουν πρόσθετα κλειδιά αποκρυπτογράφησης τα οποία θα πρέπει να παραδώσουν στις αρχές όταν τους ζητούνται.

 

Source link