Ταξίδι με τη Spider-Cat σας θα μπορείτε να κάνετε στο Spider-Man: Miles Morales (gameplay video)*

“;