Τα εξαφανισμένα μηνύματα WhatsApp αρχίζουν να εξαπλώνονται

Τα εξαφανισμένα μηνύματα WhatsApp αρχίζουν να εξαπλώνονται


Σύντομα θα μπορείτε να κάνετε τα μηνύματά σας WhatsApp να καταστραφούν μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο. Η υπηρεσία άρχισε να διανέμει “μηνύματα που εξαφανίζονται” και, μόλις ενεργοποιηθεί, το WhatsApp θα διαγράψει νέες συνομιλίες εντός επτά ημερών. Σύμφωνα με την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook, η λειτουργία “θα κάνει συνομιλίες στην εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε συνομιλίες.” Επιπλέον, αποφάσισε σε επτά ημέρες, επειδή είναι αρκετά σύντομο για να βεβαιωθείτε ότι οι συνομιλίες σας δεν είναι μόνιμες, ενώ σας αφήνει αρκετό χρόνο για να επιστρέψετε στις πρόσφατες συνομιλίες.

Η ομάδα του WhatsApp δοκιμάζει τα μηνύματα που εξαφανίστηκαν από τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2019. Τότε ήταν διαθέσιμο μόνο για ομαδικά μηνύματα, αλλά το τελικό προϊόν λειτουργεί τόσο για ομαδικές όσο και για μεμονωμένες συνομιλίες. Ενώ και τα δύο μέρη μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα για μεμονωμένες συνομιλίες, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να την ενεργοποιήσουν για ομαδικές συνομιλίες.[via]