Τα Burger King teaseάρουν το PS5 με μια αποκάλυψη για τις 15 Οκτωβρίου (video)*

“;