Τον Μάιο του 2021 το Far Cry 6 σύμφωνα με το Microsoft Store";