Το πρόγραμμα της Apple θα αντικαταστήσει τα μπουμπούκια AirPods Pro με προβλήματα ANC

Το πρόγραμμα της Apple θα αντικαταστήσει τα μπουμπούκια AirPods Pro με προβλήματα ANC


“Ένα επηρεαζόμενο AirPods Professional ενδέχεται να εμφανίζει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συμπεριφορές:

  • Κρόσιμο ή στατικοί ήχοι που αυξάνονται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, με άσκηση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο

  • Η ενεργή ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, όπως απώλεια μπάσων ή αύξηση των ήχων στο παρασκήνιο, όπως θόρυβος δρόμου ή αεροπλάνου “

Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τη μονάδα ελέγχου μας πέρυσι, αλλά όταν ζητήσαμε από τους αναγνώστες να σκέφτονται για τα ακουστικά προηγμένης τεχνολογίας της Apple, ορισμένοι από εσάς ανέφεραν αυτά τα ακριβή συμπτώματα. Ο Γιάννη σημείωσε τον Ιούνιο “Το πρόβλημα είναι ένας εξαιρετικά ενοχλητικός ήχος κραυγής όταν μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ακύρωσης θορύβου και επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.”

Το πρόγραμμα επισκευής της Apple δεν επεκτείνει την εγγύηση στο AirPods Professional, αλλά καλύπτει την αντικατάσταση ενός ή και των δύο μπουμπουκιών, εάν είναι απαραίτητο, για δύο χρόνια μετά την πρώτη πώληση. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple, ένα Apple Store ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να τα ελέγξουν και, εάν εντοπίσουν κάποιο ελάττωμα, αντικαταστήστε τα ακουστικά που επηρεάζονται.[via]