Το Disney+ εμφανίζει πλέον ένδειξη για ρατσιστικά στερεότυπα σε παλαιότερες παραγωγές