Το video clip του Ferris Wheel από τους Sylvan Esso γυρίστηκε μέσω του Animal Crossing: New Horizons