Το YouTube Music εστιάζει περισσότερο στις προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής

Το YouTube Music εστιάζει περισσότερο στις προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής


Υπάρχουν επίσης αρκετές καρτέλες με προσανατολισμό στη δραστηριότητα και στη διάθεση σε μια γραμμή στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης, όπως “προπόνηση”, εστίαση “,” χαλάρωση “και” μετακίνηση “. Αν πατήσετε ένα από αυτά θα αλλάξει σε άλλους Προσαρμοσμένες κάρτες λιστών αναπαραγωγής και άλλες προτάσεις Τα Supermixes είναι επίσης διαθέσιμα για αυτές τις κάρτες, καθώς και αυτές που αφορούν το είδος.

Οι εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής και οι προτάσεις ήταν σημαντικές για την επιτυχία του Spotify και άλλων πλατφορμών. Ως εκ τούτου, οι ενημερώσεις της Μουσικής YouTube μπορεί να την κάνουν μια πιο βιώσιμη επιλογή ροής μουσικής για ορισμένους ακροατές.[via]